Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu. (Otrzewna nie zostaje naruszona, a krew wylewa się między blaszki więzu szerokiego). Torebka ciążowa tworzy się wówczas z łącznotkankowego utkania więzadła szerokiego. W miarę dalszego rozwoju ciąży blaszki tego więzadła ulegają rozciągnięciu, a otrzewna, w miejscach gdzie przechodzą one na ściany miednicy i na przednią ścianę brzuszną, zostaje podniesiona i oddzielona od podłoża.

Rozwój płodu w ciąży międzyblaszkowej odbywa się zatem pozaotrzewnowo i to albo do przodu, albo do tyłu od macicy. Płód leży zwykle nad łożyskiem, które w miarę rozwoju ciąży ulega stopniowemu przesunięciu ku górze może ono w czasie tego przesuwania się oddzielić od otoczenia, co sprowadza naturalnie śmierć płodu. Ciąża międzyblaszkowa może również po pewnym czasie ulec powtórnemu pęknięciu do jamy otrzewnowej, ale i to nie zawsze kończy się śmiercią płodu, gdyż może powstać jeszcze później wtórna ciąża brzuszna.

W razie przetrwania wtórnej ciąży brzusznej oraz ciąży międzyblaszkowej _ (ale także i w innych postaciach ciąży pozamacicznej) aż do terminu domniemanego porodu – co zdarza się bardzo rzadko – płód ginie dopiero podczas bólów, które występują w tym okresie w dole jamy brzusznej. Przyczyny wywołujące te bóle, określane nazwą „fałszywego porodu“, nie są dotąd wyjaśnione. Niewiadomo również, dlaczego płód w tym okresie ginie.

Znane są przypadki zatrzymania martwego płodu pozamacicznego – donoszonego, jak również niedonoszonego-w obrębie jamy brzusznej kobiety przez szereg lat, a nawet do jej śmierci. Jeśli płód leżał w owodni, wody płodowe ulegają po pewnym czasie zagęszczeniu i wessaniu, a płód sam zasycha (mumificatio foetits). Jeżeli na powierzchni takiego zeschłego płodu powstaną złogi wapniowych soli, może powstać „skamienienie płodu“ (płód kamienny – lithopedion). W niektórych jednak przypadkach torebka ciążowa płodu martwego ulega zropieniu wskutek przedostania się bakterii ropotwórczych do wnętrza jej od strony macicy lub jelit. W wyniku tego procesu powstają niekiedy przetoki ropne, przez które cząstki płodu (kości) mogą być wydalane na zewnątrz lub do jam sąsiednich narządów, jak pęcherz moczowy, jelito grube lub pochwa.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZATRUCIA CIĄŻOWE

Ciąża zawsze stawiia duże wymagania ustrojowi maitki. Kobiety młode, zdrowe i odporne znoszą ciążę doskonale, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, natomiast...

Zamknij