Przyczyny obniżenia zdolności do przeżycia orgazmu – dalszy opis

Przykładem drugiej sytuacji może być oddziaływanie pochodzących od partnera bodźców podprogowych, to jest takich, których sobie kobieta nie uświadamia, ale które mimo tego wywierają wpływ hamujący na przebieg reakcji seksualnych. Bodźce te mogą dotyczyć każdego narządu zmysłowego. Wiadomo na przykład, że bodźce węchowe odgrywają w życiu seksualnym dużą rolę. Zapach partnera posiadający odpowiednie stężenie, takie, że staje się uświadamiany, może seksualnie przyciągać lub odpychać, może też przyśpieszać przebieg reakcji seksualnych lub je hamować. Dużą rolę odgrywa też zapach w mniejszych stężeniach, takich których nie rejestruje się w świadomości (lub też jakościowo takich, których się nie rejestruje), a które mogą również wywierać wpływ seksualnie przyciągający lub odpychający, a więc wpływ pozytywny lub negatywny na przebieg reakcji seksualnych. W tych przypadkach kobieta nie zdaje sobie sprawy z t.go, co powoduje to działanie przyciągające lub odpychające oraz co sprawia, że nie może ona przeżyć orgazmu z konkretnym partnerem. Partner kobiety może być wizualnie interesujący i podobać się, jednak węchowe (lub inne) bodźce podprogo- we sprawiają, że nie wywołuje on podniecenia seksualnego koniecznego do przeżycia orgazmu, przy czym kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego tak się dzieje. Bodźce podprogowe mogą też sprawiać, że zetknięcie się z innym partnerem może wywoływać silne pobudzenia sek- sualne, mimo że na przykład jego wygląd jest niezgodny z upodobanym przez kobietę modelem.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przewody Wolffa i Miillera

Przewody Wolffa i Miillera uchodzą zrazu do dolnej części omoczni (allantois) w okresie, kiedy wysuwa się ona jeszcze poza jamę...

Zamknij