Radiogram

Wrodzona stopa płask o-k o ś 1 a w a ( pes valgoplanus con- genitus, ryc. 111). Wada ta zdarza się znacznie rzadziej niż końsko- szpotawe ustawienie stóp. Wygląd takiej stopy jest charakterystyczny: powierzchnia podeszwowa jest wypuklona, pięta lekko uniesiona i skośnie ku tyłowi ustawiona. Brzeg zewnętrzny stopy jest uniesiony, przodo- stopie odchylone na zewnątrz w stosunku do osi stępu. Grzbiet stopy jest krótki, w miejscu kostki znajduje się wyraźne wgłębienie. Mówimy o stopie suszkowatej. Stopy nie można biernie odprowadzić do pozycji prawidłowej.

Radiogram wykazuje typowe ustawienie kości skokowej w maksymalnym zgięciu po- deszwowym, tak że jej oś długa stanowi jakby przedłużenie kości piszczelowej. Etiologia schorzenia jest nie ustalona. Niektórzy mówią o zwichnięciu kości skokowej na pod- Ryc. 111. Dziewczynka lat 3. Pedes valgoplani łożu dysplazji kostno-stawowej congeniti. w analogii do dysplazji i zwich nięcia w stawie biodrowym. Leczenie operacyjne w większości przypadków jest konieczne, by umożliwić normalną funkcję stopy.

Kolana ustawione w nadmiernym wygięciu do tyłu (genu recurvatum congenitum). Wrodzone to znieksztacenie polega na skróceniu mięśnia czworogłowego uda i jego ścięgna. Przez ortopedyczne zabiegi zachowawcze można uzyskać stopniowe wydłużenie skróconych części miękkich, jeżeli leczenie rozpocznie się dość wcześnie. Nie ma ono widoków powodzenia po 2 r. życia wtedy tylko leczenie operacyjne może dać wynik. Genu recurvatum łączy się często z innymi wadami rozwojowymi kończyn dolnych oraz z rozszczepem kręgosłupa.

Luxatio congenita genus polega na zwichnięciu piszczeli do przodu w stosunku do kości udowej, której kłykcie wyczuwa się w dole kolanowym. Mięsień prosty uda jest skrócony. Leczenie zachowawcze nie daje wyniku. Najlepszym dla leczenia operacyjnego wiekiem jest 2 r. życia.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZABURZENIA ROZWOJOWE ZABURZENIA W KOSTNIENIU CZASZKI

Zaburzenia te często łączą się z innymi zmianami rozwojowymi kośćca, co wskazuje na powstawanie ich we wczesnym okresie życia płodowego.

Zamknij