Reaktywność seksualna kobiet

Reaktywność seksualna kobiet nie przedstawia, oczywiście, żadnych wartości niezmiennych. Oprócz wyżej wymienionych czynników psychologicznych i socjologicznych, wywierających długotrwały wpływ hamujący, reaktywność seksualna kobiet podlega wahaniom, zwykle w kierunku jej obniżenia, w związku z aktualnymi kłopotami i trudnościami życiowymi, przemęczeniem fizycznym i psychicznym, zależności od rodzaju partnera (jego kultury, stylu przeżywania, uczuć, którymi kobieta go darzy) itp.

Reaktywność kobiet na wewnętrzne bodźce seksualne jest bardzo trudna do ustalenia i właściwie do dzisiejszego dnia nie została w dostatecznym stopniu poznana. Pośrednio jedynie, i to z pewnymi zastrzeżeniami, można o niej wnioskować na podstawie snów erotycznych oraz nocnych orgazmów. Z badań Kinseya i współpracowników (1953) wynika, że częstotliwość snów erotycznych u kobiet wynosi przeciętnie 3-4 razy w roku, natomiast u mężczyzn są one znacznie częstsze. Nocne orgazmy pojawiają się – jak to wynika z badań autora (1960) – u 33,2% kobiet, natomiast polucje, będące ich odpowiednikami, pojawiają się u ponad 80% mężczyzn, przy czym częstotliwość ich jest znacznie większa. Ciekawy jest fakt, że zażycie narkotyków, na przykład morfiny lub heroiny, zwiększa częstotliwość snów erotycznych oraz nocnych orgazmów u kobiet. Sny erotyczne występują przede wszystkim u kobiet reaktywnych seksualnie, lecz częstotliwość ich nie jest zależna od ogólnej aktywności seksualnej. Kobiety o dużej aktywności seksualnej, jak i te, które wykazują słabą aktywność (lecz są reaktywne seksualnie), wykazują taką samą częstotliwość nocnych orgazmów.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przyczyny obniżenia zdolności do przeżycia orgazmu – dalszy opis

Przykładem drugiej sytuacji może być oddziaływanie pochodzących od partnera bodźców podprogowych, to jest takich, których sobie kobieta nie uświadamia, ale...

Zamknij