Riketsje duru plamistego

Riketsje duru plamistego znajdują się we krwi chorego, skąd zostają przez wesz wessane do jej ustroju. W ciągu 5—6 dni następuje rozmnażanie się riketsji w komórkach nabłonka jelit wszy, po czym wskutek pękania komórek zarazki przedostają się do światła jelit, a stąd z kałem wydostają się na zewnątrz. Wesz zakażona, bytująca na skórze, oddaje tam kał zawierający zarazki, które przez uszkodzony naskórek, najczęściej wskutek zadrapań, wnikają w głąb organizmu. Skóra jest głównymi wrotami wejścia zarazka, chociaż może się on przedostać przez płuca lub spojówki oczu, i to w razie rozpylenia w powietrzu zarazków z wyschniętego kału. Bezpośrednie zarażenie jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiekowi zdrowemu wprowadzimy krew człowieka chorego. Wrażliwość na zakażenie durem plamistym jest powszechna i niezależna od wieku chorują zarówno niemowlęta, jak i ludzie starzy. Natomiast przebieg choroby u dzieci jest łagodniejszy i śmiertelność znacznie mniejsza niż u ludzi starszych. Zaraźliwość chorego zaczyna się w ostatnich 1—2 dniach okresu wylęgania, trwa przez cały okres gorączkowy

– 1 kończy się w 1 lub w 2 dniu po spadku temperatury. Przebycie duru plamistego pozostawia trwałą odporność, jednakże zachorowania powtórne nie są zjawiskiem rzadkim (5% wg Gromaszewskiego i Ste- panowa).

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pobudzenie wzrostu

Na pobudzenie wzrostu stosuje się: a. A n d r o g e n y. Powodują wybitne wzmożenie łaknienia, wzrost...

Zamknij