Rola pochwy w mechanizmie zapłodnienia – kontynuacja

Wytrysk nasienia może następować w różnej fazie cyklu reakcji seksualnych, wskutek czego pochwa, jako zbiornik nasienia, może swą funkcję spełniać lepiej lub gorzej. W fazie podniecenia uniesknie się szyjki macicy przodopochylonej stwarza efekt „namiotu” przyczyniając się między innymi do wzrostu średnicy 2/3 wewnętrznych części pochwy, a zwłaszcza jej okolicy leżącej przy szyjce macicy. W fazie plateau platforma orgazmu stwarza efekt „zatrzymywania” nasienia w 1/3 zewnętrznej części pochwy. Jeśli kobieta nie przeżyje orgazmu, wówczas platforma orgazmu może się utrzymywać 20 – 30 minut. Wolniej ustępujące przekrwienie sprawia też, że zewnętrzne ujście szyjki macicy dłużej znajduje się przy zbiorniku nasienia, co w efekcie sprzyja zapłodnieniu. W tym sensie, zwłaszcza u wieloródki, istnieje większa szansa zapłodnienia, jeśli przy spóikowaniu nie przeżyje ona orgazmu, lecz osiągnie jedynie fazę plateau. W fazie orgazmu platforma orgazmu ulega rytmicznym skurczom, co jeszcze bardziej zwiększa szanse zatrzymania nasienia, jednakże tuż po orgazmie platforma ta szybko zanika. Z punktu widzenia funkcjonowania pochwy jako zbiornika nasienia, przeżycie orgazmu przez kobietę (poza krótkotrwałym rytmicznym obkurczaniem się platformy orgazmu), w związku z jego następstwami, wpływa ra- czej ujemnie na możliwość zatrzymywania nasienia w pochwie. W fazie odprężenia szyjka przodopołożonej macicy powraca do pierwotnego położenia szybciej niż ściana tylna i boczna pochwy, co umożliwia zanurzenie się szyjki w zbiorniku nasienia. U nieródek pozostających w pozycji na wznak część nasienia, która nie wypłynęła przy wycofywaniu prącia, pozostaje w głębi pochwy przy szyjce macicy nawet przez kilka godzin. U wieloródek pozostałości po urazach krocza sprawiają, że nasienie wypływa z pochwy tuż po ustąpieniu platformy orgazmu, nawet gdy pozostają w pozycji na wznak. Zmiana pozycji z boku na bok, na pozycję siedzącą lub stojącą przyśpiesza wypływ nasienia. Zachowanie się partnera może wpływać dodatnio lub ujemnie na zatrzymywanie nasienia. Natychmiastowe wycofanie prącia po ejakulacji sprzyja zatrzymaniu nasienia w pochwie. Kontynuacja spółkowania po ejakulacji, czasem aż do pełnego zaniku erekcji, powoduje spłaszczenie tylnej ściany 1/3 zewnętrznej części pochwy oraz sprzyja wypływaniu nasienia z pochwy.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyłyżeczkowanie próbne

Wylyżeczkowanie, jeden z najczęstszych zabiegów ginekologicznych, wykonywane bywa tak w celach rozpoznawczych, jak i leczniczych. Polega ono na wyskrobaniu błony...

Zamknij