Seksualność zwierząt i seksualność ludzi

Seksualność zwierząt opiera się na działaniach instynktownych. Instynkt jest wrodzoną zdolnością do wykonywania pewnych skomplikowanych, niewyuczonych czynności swoistych dla danego gatunku i ważnych dla przetrwania w środowisku zarówno osobnika, jak i całego gatunku (Altman, 1970 Thorpe, 1956). Bounoure (1956) za instynkt uważa zespół cech dziedziczonych po rodzicach, sterujących wykonywaniem czynności pożytecznych w typowych warunkach życia wyzwala on – pod wpływem określonych bodźców – zawsze takie same czynności instynktowne. Należy tu na przykład instynkt ssania, wysiadywania jaj, instynkt manipulacyjny małp i niemowląt ludzkich. Instynkty wytwarzały się w toku ewolucji organizmów i ulegają ciągłym modyfikacjom.

Wśród instynktów sterujących zachowaniem zwierząt przede wszystkim należy zwrócić uwagę na instynkt głodu (pokarmowy), życia (samozachowawczy) oraz płciowy (seksualny, rozrodczy). Pierwszy i drugi służą ochronie życia jednostki, trzeci zabezpiecza gatunek przed wymarciem.

U niższych ssaków instynkt seksualny jest równoznaczny z instynktem rozmnażania się. Instynkt seksualny jest wyłącznie podporządkowany procesom rozmnażania się. Do kopulacji samca z samicą dochodzi jedynie w okresie rui u samicy, czyli w fazie cyklu płciowego, w której następuje jajeczkowanie. W innych okresach samica nie dopuszcza do siebie samca, a więc zachowuje się antyseksualnie. Również atrakcyjność seksualna takiej samicy jest dla samca mniejsza. Częstość występowania rui jest różna i charakterystyczna dla każdego z gatunków zwierząt. U dużych zwierząt pojawia się ona rzadko, 1-2 razy w roku, u małych zaś, na przykład u niektórych gryzoni, w odstępach kilkutygodniowych. Instynkt seksualny w świecie zwierzęcym występuje zatem okresowo, w pewnych porach roku bądź w pewnych odstępach czasu, związanych ze zdolnością do zapłodnienia. Samce niektórych gatunków świerszczy na przykład przestają śpiewać po kopulacji i wydaleniu nasienia, a zaczynają ponownie dopiero wtedy, gdy wytworzą na nowo pewną ilość nasienia. Po kastracji u niższych ssaków instynkt seksualny zanika całkowicie. Wykastrowany samiec lub samica zachowują się zupełnie obojętnie seksualnie i przestają wzbudzać zainteresowanie partnerów.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Psychiczna aktywność

Seksuologia biologiczna danych przedłużyła się w 80% przypadków (w ciągu kilku tygodni izolacji) do 25.02 godziny. Psychiczna aktywność była zsynchronizowana...

Zamknij