SPRAWY NAPIĘĆ SEKSUALNYCH

Ujęcie „idylliczne” traktuje sprawy napięć seksualnych marginesowo. Kładzie zasadniczy nacisk na naturę związku między kopulującymi stronami. Rozwija ogólną teorię miłości o nieco mistycznym odcieniu. Miłości braterskiej, macierzyńskiej i – wśród wielu jej rodzajów – seksualnej. Ujęcie to, które najwyraźniej reprezentuje Erich Fromm w Sztuce miłości (1971), wydaje się bliższe temu, do jakiego skłaniałaby się współczesna psychologia osobowości. Jego wadą jest to, że stanowi raczej tło filozoficzne do rozpatrywania konsekwencji kontaktów seksualnych, wskazuje na określone zasady postępowania dwojga ludzi przygotowujące do pożycia seksualnego, na bazę kulturową seksu, ale nic nie mówi o samym seksie. Jest to raczej współżycie dwóch aniołów niż zjadaczy chleba będących przedmiotem dociekań psychologa.

Musimy przyjąć jako fakt podstawowy, że dwoje zdrowych, fizycznie sprawnych i pociągających siebie nawzajem ludzi uprawia seks, traktując refleksję o nim najwyżej jako element sytuacji poprzedzającej stosunek lub następującej po nim. Seksuologia, oczywiście, nie może nie brać pod uwagę tego tla: zasad, którymi kierują się partnerzy seksualni. Nurt idylliczno-filozoficzny, ustalając godne człowieka warunki, jakie muszą być spełnione, aby akt ten stał się wyrazem dojrzałości, 1 uspołecznienia, krokiem na drodze porozumienia osób dwóch płci, umożliwiającym im ich przyszłą realizację zadań rodzicielskich, jest ważną płaszczyzną odniesienia dla seksuologa, ustalającego dyrektywy wychowawcze i terapeutyczne. Pięknie pisze o tym Erich Fromm (1971) wskazując na to, że miłość, nadająca aktowi seksualnemu sens humanistyczny, wyraża się w trosce o partnera, opartej na poczuciu odpowiedzialności, wiążącej się z poszanowaniem i skłaniającej do poznania. Nie można szanować nie znając, troszczyć się nie szanując, miłować nie troszcząc się. Fromm wymaga od partnerów seksualnych dyscypliny, koncentracji, cierpliwości i najwyższego zaangażowania. Wówczas dopiero związek seksualny spełni swoją rolę uniwersalną każdej podstawowej czynności społecznej człowieka: pozwoli mu na powiązanie się z innym człowiekiem bez utraty siebie.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kora mózgowa część 2

O wpływie kory mózgowej na czynności seksualne świadczą wyniki doświadczeń na zwierzętach, którym usuwano różne części półkul mózgowych (wraz z...

Zamknij