Stadny i samotniczy tryb życia – kontynuacja

Najprostszą formą grupy społecznej jest stado anonimowe. Jest to grupa zwierząt, której poszczególni przedstawiciele nie rozpoznają się indywidualnie. Stado anonimowe dzieli się na: 1. Stado anonimowe otwarte (Heymer, 1977), w którym poszczególne osobniki nie rozpoznają się indywidualnie, ale istnieje pewna forma związków socjalnych (osobnik, który odłączy się od grupy ma tendencje powrotu do niej). Wszyscy współplemieńcy są akceptowani. Przykładem takich stad mogą być chmury ptaków migrujących, ławice ryb itp. 2. Stado anonimowe zamknięte (wykazujące wyższy stopień organizacji społecznej) w stadzie takim poszczególni jego członkowie nadal nie rozpoznają się indywidualnie, potrafią jednak rozpoznawać po zapachu, że są przedstawicielami tej samej grupy. Z sytuacją taką spotykamy się u szeregu gatunków owadów społecznych (u pszczół, mrówek), a także u niektórych gatunków ssaków.

Najwyższą formą grupy społecznej jest stado zindywidualizowane. W stadzie takim wszystkie osobniki rozpoznają się indywidualnie, a czynnikiem utrzymującym spójność w obrębie stada jest więź międzyosob- nicza. Przykładem mogą być stada wilków, likaonów, hien, małp, a także społecznie żyjących ptaków: gęsi i kawek. „Stadami” zindywidualizowanymi są także grupy społeczeństwa ludzkiego.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przepłukiwania pochwy

Przepłukiwania pochwy odgrywają jednak poważną rolę w technice zapobiegania ciąży, gdyż wpływają zasadniczo na zmianę jej chemizmu. Wykonywane są albo...

Zamknij