Stan dysplazji u noworodka

Stan dysplazji można wykryć już u noworodka bardzo prostym badaniem. Noworodka układa się na plecach na stole, po czym chwytając zgiętą w stawie kolanowym pod kątem prostym kończynę tak, by palec I ręki badającej leżał po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców wzdłuż zewnętrznej jego powierzchni, wykonuje się ruch zgięcia w stawie biodrowym do kąta 9-0° wywierając lekki ucisk w kierunku długiej osi uda, a następnie ruchy odwodzenia i skręcania (ryc. 112 i 113) do wewnątrz i na zewnątrz.

W przypadku stanu przedzwichnięciowego wyczuwa się pod palcami przeskakiwanie w stawie, któremu nieraz towarzyszy wyraźny trzask. Badanie radiologiczne takich bioder (ryc. 115) z dodatnim objawem przeskakiwania wykazuje nieraz objawy nieprawidłowości ze strony dachu panewki i oddalenia górnej nasady udowej od dna panewki lub przesunięcie jej ku górze. Dzieci te powinny być otoczone szczególną opieką ortopedyczną. Stan przedzwichnięciowy nie musi doprowadzić do zwichnięcia. Ułożenie kończyn dolnych w odwiedzeniu i utrzymanie tej pozycji przez czas dłuższy pozwoli na ukształtowanie się prawidłowe części stawowych biodra (ryc. 114). Jeżeli nie przedsięwzięto takich ostrożności, główka udowa może się wysunąć ze stawu. Mamy wtedy obraz zwichnięcia. Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych u niemowląt należy pewne — pozorne — skrócenie kończyny i nierówność fałdów skórnych na udzie, dalej wydłużenie fałdu pachwinowego, ułożenie kończyny w skręceniu na zewnątrz oraz ograniczenie ruchu odwiedzenia po stronie zwichniętej. Krętarz wielki jest po stronie zwichniętej wyżej ustawiony, główki udowej nie wyczuwa się w zwykłym miejscu tuż pod tętnicą w linii pachwinowej. Radiogram wykazuje wysunięcie się główki udowej ze stawu. Jądra kostnienia główki udowej są często nierównej wielkości (ryc. 115). Leczenie takich przypadków polega na długotrwałym ustaleniu kończyn dolnych w odwiedzeniu, np.

Dziecko 8-miesięczne. Zwichniecie lewenn stawu lii nrłrr» taj rozpoznań rzadko tylko może liczyć na powodzenie. Leczenie operacyjne jest nieodzowne, by usunąć kalectwo. Najlepiej wykonać zabieg operacyjny około 3 roku życia.

Wrodzony kręcz karku (torticollis congenita). Skrócenie jednostronne mięśni szyi, ograniczenie jej ruchów, pochylenie głowy w bok dają obraz kręczu karku. Kręcz karku może być wrodzony lub nabyty.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rola kobiety w życiu małżeńskim

Niektóre kodeksy (szwajcarski, jugosłowiański, kodeksy obowiązujące w NRD, RFN, w niektórych stanach USA i in.) wyraźnie ograniczają karalność zgwałcenia do...

Zamknij