Stan patologiczny po porodzie

Kobiety doznają urazu w rzadkich przypadkach w czasie aktu płciowego. Akt płciowy może być powodem ran i okaleczeń, jeśli nie ma proporcji między męskim prąciem a pochwą bądź to z powodu zbyt wielkich rozmiarów prącia, bądź to zbytniej ciasności i małej podatności pochwy (np. u nieletnich dziewczynek i u staruszek) jeśli stosunek płciowy odbywa się nieprawidłowo lub brutalnie jeśli kobieta broni się przed jego dopełnieniem i wykonuje nagle ruchy tułowiem. W powstawaniu uszkodzeń narządów rodnych kobiecych podczas stosunków płciowych odgrywają też rolę czynniki usposabiające, jak wady rozwojowe pochwy, zbyt wielkie nachylenie miednicy, stan patologiczny po porodzie lub po plastyce krocza itd.

Do rzadkich zaliczyć trzeba urazy, które powstają przypadkowo wskutek działania siły zewnętrznej na części płciowe są na nie narażone przede wszystkim srom i pochwa. Uraz taki może być spowodowany przez upadek na jakiś sterczący przedmiot, kopnięcie, nabicie się na pal, ubodzenie rogiem krowy itd.

Opisywano również okaleczenia spowodowane przez praktyki masturbacyjne polegające na wkładaniu do pochwy najrozmaitszych przedmiotów. Najczęściej przedmioty takie, pozostawione w pochwie i nie wydobyte, powodują odleżyny i przetoki. Zranienie się nimi w sposób doraźny jest mniej prawdopodobne. Długoletnie przetrzymanie obcego ciała w częściach rodnych kobiety jest stosunkowo rzadkie.

Do tej samej właściwie kategorii urazów należą rany zadane podczas rękoczynów mających na celu przerwanie niepożądanej ciąży.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spór o potrzebę karania homoseksualistów

Zacięte spory w kwestii penalizacji homoseksualizmu toczą się nadal, przeważa jednak pogląd o bezsensowności represji karnej. Najbardziej ostre kontrowersje na...

Zamknij