Stanu przedzwichnięciowy

W przypadku stanu przedzwichnięciowego wyczuwa się pod palcami przeskakiwanie w stawie, któremu nieraz towarzyszy wyraźny trzask. Badanie radiologiczne takich bioder (ryc. 115) z dodatnim objawem przeskakiwania wykazuje nieraz objawy nieprawidłowości ze strony dachu panewki i oddalenia górnej nasady udowej od dna panewki lub przesunięcie jej ku górze. Dzieci te powinny być otoczone szczególną opieką ortopedyczną. Stan przedzwichnięciowy nie musi doprowadzić do zwichnięcia. Ułożenie kończyn dolnych w odwiedzeniu i utrzymanie tej pozycji przez czas dłuższy pozwoli na ukształtowanie się prawidłowe części stawowych biodra (ryc. 114). Jeżeli nie przedsięwzięto takich ostrożności, główka udowa może się wysunąć ze stawu. Mamy wtedy obraz zwichnięcia. Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych u niemowląt należy pewne — pozorne — skrócenie kończyny i nierówność fałdów skórnych na udzie, dalej wydłużenie fałdu pachwinowego, ułożenie kończyny w skręceniu na zewnątrz oraz ograniczenie ruchu odwiedzenia po stronie zwichniętej. Krętarz wielki jest po stronie zwichniętej wyżej ustawiony, główki udowej nie wyczuwa się w zwykłym miejscu tuż pod tętnicą w linii pachwinowej. Radiogram wykazuje wysunięcie się główki udowej ze stawu. Jądra kostnienia główki udowej są często nierównej wielkości (ryc. 115). Leczenie takich przypadków polega na długotrwałym ustaleniu kończyn dolnych w odwiedzeniu, np. z potylicą, zniekształcenie kręgów szyjnych itp. (torticollis osteogenes). W przypadkach nie leczonych zauważyć można szybko występującą asymetrię twarzy (ryc. 117). Połowa twarzy po stronie dotkniętej staje się mniejsza i węższa, oko umieszczone jest niżej njż po stronie zdrowej. Nieraz później stwierdza się asymetrię w uzębieniu.

Leczenie winno rozpocząć się zaraz po urodzeniu. Polega ono na systematycznie i wytrwale wykonanych ćwiczeniach biernych, dążących do rozciągnięcia skróconego mięśnia. Na czas między ćwiczeniami nakłada się dziecku kołnierz z podwyższeniem po stronie schorzałej, by utrwalić uzyskaną poprawę. Brak tej poprawy ustawienia do końca 1 r. życia zmusza do interwencji chirurgicznej — przecięcia przyczepów skróconego mięśnia sutkowo-obojczykowego.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Okres przedalergiczny

Okres przedalergiczny jest to okres czasu upływający od chwili wtargnięcia prątka gruźlicy do ustroju do czasu ujawnienia się alergii, określanej...

Zamknij