SYGNAŁY SOCJOSEKSUALNE – ROZWINIĘCIE

Z ciekawym przykładem sygnałów socjoseksualnych spotykamy się u hieny cętkowanej (Crocuta). U zwierząt tych występuje ogromne podobieństwo między męskimi i żeńskimi zewnętrznymi narządami płciowymi (u samic występuje pseudopenis) do tego stopnia, że były one pierwotnie uważane za istoty obojnakie. To ogromne upodobnienie zewnętrznych narządów rodnych powstało prawdopodobnie w wyniku społecznego zachowania występującego u hien w trakcie ceremonii powitalnych. Polega ono na wzajemnym demonstrowaniu sobie wzwiedzione- go penisa łub pseudopenisa, obwąchiwaniu i oblizywaniu genitalii. Zachowanie to wyszło z pierwotnego męskiego zachowania przedkopula- cyjnego, a dopiero potem nabrało znaczenia sygnału społecznego. Z podobnym demonstrowaniem genitalii w sytuacji społecznej spotykamy się także u małp szerokonosych: u samic występuje znaczny przerost łechtaczek upodabniając je do penisów.

Z najczęstszym jednak występowaniem elementów zachowania seksualnego w kontekście społecznym spotykamy się u małp wąskonosych. Z hamującym wpływem elementów zachowania seksualnego na agresję międzyosobniczą spotykaliśmy się poprzednio przy omawianiu hamowania agresji ze strony samca dominanta przez skłonną do kopulacji samicę. Zachowanie to polegało na tym, że skłonna do kopulacji samica wykonywała prezentację, powodując natychmiastowe zahamowanie agresji z jego strony i ewentualną kopulację. Prezentacja, polegająca u małp na skierowaniu w kierunku samca okolicy anogenitalnej (ryc. 15), jest typową żeńską formą zachęty do kopulacji i występuje także u szeregu innych gatunków ssaków, między innymi u kotów domowych, lwów itd.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Obciążenie trzonu macicy

Obciążenie trzonu macicy może powodować również jej zgięcie, a w pewnych przypadkach także przechylenie do boku, ale znaczenie tego czynnika...

Zamknij