Umiejscowienie bólów

Umiejscowienie bólów, wywołanych przez sprawy chorobowe toczące się w okolicy sromu i pochwy, nie przedstawia większych trudności. Przyczyny ich są rozmaite, tak że dopiero oględziny części płciowych zewnętrznych i ścian pochwy we wzierniku umożliwiają postawienie rozpoznania. Wprawdzie śluzówka pochwy nie jest wrażliwa na bóle, ale procesy chorobowe rozgrywające się w jej sąsiedztwie (periproctitis, paracystitis, haematomata, carcinoma recti itdj mogą powodować dolegliwości, które pacjentka umiejscawia w pochwie, podobnie jak pewne nieprawidłowości mięśni krocza, polegające na ich sporadycznym skurczu, mogą wywoływać uczucie bólu w kiszce stolcowej.

Wywiady mają za zadanie nie tylko umiejscowić bóle, na które skarży się pacjentka, ale określić ich rodzaj i nasilenie. Na ogół bóle silne, występujące nagle, świadczą o rozpoczęciu się ostrego procesu chorobowego. Ze schorzeń narządów rodnych kobiety powoduje je pęknięcie jajowodu (ciąża pozamaciczna), ropniak, skręt szypuły torbieli jajnikowej, ostre zapalenie przydatków macicy, martwica mięśniaka itd.). Nasilenie bólu zależne jest w dużej mierze od wrażliwości pacjentki i nie dowodzi ciężkości schorzenia.

Kobiety opisują bóle w sposób rozmaity. Określenia te nie mają większego znaczenia praktycznego. Bóle mające charakter „kolki“ przemawiają za skurczami mięśni gładkich (macica, jelita) bóle kłujące są zazwyczaj następstwem rozdęcia jelit przez nagromadzone w nich gazy bóle podbrzusza prawego o tym charakterze, promieniujące ku górnej części uda, przemawiają w dużej mierze za zapaleniem wyrostka robaczkowego, uwięźnięciem przepukliny lub guzami miednicy malej itd.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Układideacyjno-wyorażeniowy

Drugim czynnikiem tej warstwy jest układ, który określimy tutaj roboczo jako ideacyjno-wyobrażeniowy. Osobnik czytając określoną lekturę, słuchając rozmów na tematy...

Zamknij