Uszkodzenia dolnych nasad kości goleni

Uszkodzenia dolnych nasad kości goleni i stawu skokowo-goleniowego. Uszkodzenia te dzielimy na: 1) złamania z przywiedzenia, 2) z odwiedzenia, 3) z nadmiernego zgięcia podeszwowego, 4) z mechanizmu skrętnego, 5) z mechanizmu złożonego (np. zgięcie, przywiedzenie, skręcenie stopy), 6) z urazu osiowego (np. upadek z wysokości powodujący złamanie lub zgniecenie nasady).

Rodzaj i zakres uszkodzenia powstaje w bezpośredniej zależności od siły i kierunku urazu. I tak rozróżniamy:

– 1) skręcenia stawu skokowego

– 2) przerwanie więzadel lub oderwanie więzadeł wraz z blaszką kostną do naj-częstszych należą uszkodzenia więzadel piętowo-strzałkowego oraz slcokowo-strzał- kowego przedniego i bocznego przejawiać się to może lekkim nadwichnięciem stawu, dostrzegalnym na radiogramach wykonywanych w pozycjach przymusowych – przywiedzenia i odwrócenia stopy oraz jej nawrócenia i odwiedzenia

– 3) złamania jednej kostki

– 4) złamania kostki z rozerwaniem więzadeł (piszczelowo-strzałkowego lub więzadeł kostkowych) lub złamania obu kostek

– 5) złamania obu kostek i tylnej krawędzi kości piszczelowej (gdy współistnieje mechanizm zgięcia podeszwowego)

– 6) złamania kostek ze zwichnięciem stopy. a b c de

Mechanizm uszkodzenia

Mechanizm uszkodzenia można odtworzyć na podstawie rodzaju i rozległości uszkodzenia, przebiegu linii złamania i lokalizacji uszkodzenia więzadeł (obrzęk, bolesność, patologiczna ruchomość). Mechanizm uszkodzenia powinien być zgodny z danymi uzyskanymi z wywiadów.

Leczenie polega na ręcznym nastawieniu przemieszczeń, polegającym na odwró-ceniu mechanizmu uszkodzenia (np. w złamaniach kostek z przywiedzenia stosuje się wyciąg i ustawienie stopy w odwiedzeniu) i unieruchomieniu kończyny w opatrunku gipsowym. Jeśli nastawienie jest niezupełne, obowiązuje nastawienie operacyjne i zespolenie odłamów śrubami. Warunkiem dobrego wyniku jest idealne odtworzenie powierzchni stawowych. Nadwichnięcie i nierówność powierzchni stawowych staje się przyczyną zmian zwyrodnieniowych i bólów.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
W czasie zabiegu operacji kręgosłupa

Jedynie u pacjentów z grupy 4 rzadko dochodzi do ustąpienia objawów bez operacji.W czasie zabiegu u pacjentów grupy 4 zazwyczaj...

Zamknij