W czasie zabiegu operacji kręgosłupa

Jedynie u pacjentów z grupy 4 rzadko dochodzi do ustąpienia objawów bez operacji.

W czasie zabiegu u pacjentów grupy 4 zazwyczaj udaje się wykryć oczywistą patologię, ale u pacjentów grupy 3 objawy są pośrednie, np. naciągnięcie korzenia, obrzęk korzenia czy też zmniejszone napięcie krążka. To są właśnie przypadki, które można by wyleczyć zachowawczo, gdyby zarówno lekarz, jak i sam pacjent byli bardziej cierpliwi i konsekwentni.

Zdaniem Thomsa i wsp. laminektomia stanowi godną polecenia metodę leczenia u tych chorych, u których zawiodło leczenie zachowawcze. Autorzy przestrzegają, aby zabieg chirurgiczny nie był zbyt długo odkładany i najlepiej by wykonano go przed upływem roku, gdyż wyniki są wtedy lepsze, a poza tym unika się demoralizującego wpływu choroby na pacjenta (m.in. odzwyczajenia od pracy zawodowej, chęci „ucieczki w chorobę”, przekonania o konieczności uzyskania renty itp.).

Jest rzeczą oczywistą, że wskazania do leczenia operacyjnego muszą być jasne i dokładnie sprecyzowane. Istnieją trzy grupy wskazań do operacji.

– 1. Brak poprawy po leczeniu zachowawczym. Jest to najczętsze wskazanie pod warunkiem wyczerpania wszystkich możliwości i sposobów leczenia zachowawczego. W przypadku utrzymywania się ostrych objawów chorobowych sprawa jest względnie prosta, komplikuje się wówczas, gdy dolegliwości są niewielkie.

W tym ostatnim przypadku bierze się pod uwagę częstość nawrotów ostrych dolegliwości bólowych oraz związane z tym ograniczenia dotyczące pracy i wypoczynku. Dolegliwości bólowe mogą być niezbyt dokuczliwe lub szybko przemijać po zastosowaniu prostych sposobów leczenia zachowawczego (leżenie w łóżku, gorset itp.), ale dla niektórych osób, czy to ze względu na wykonywany zawód, czy odporność psychiczną, stan taki może być na dłuższą metę nie do zniesienia.

Decyzję leczenia operacyjnego należy podejmować po ściśle kontrolowanym, ale niezbyt długim okresie leczenia zachowawczego. Chory nie powinien czekać na zabieg zbyt długo w przypadku braku wyraźnej poprawy po ostrym rzucie bólów krzyża. Przewlekanie w tej sytuacji leczenia zachowawczego opóźnia proces zdrowienia oraz powrót do normalnego życia i do pracy. Niekiedy zwłoka taka może prowadzić do nieodwracalnych powikłań neurologicznych.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wady endogenne

Wady endogenne. Nowo powstający z połączenia plemnika z jajem ustrój otrzymuje od każdego z rodziców zredukowaną do połowy w mejozie...

Zamknij