Wady endogenne

Wady endogenne. Nowo powstający z połączenia plemnika z jajem ustrój otrzymuje od każdego z rodziców zredukowaną do połowy w mejozie liczbę chromosomów: Zawarte w nich układy genowe są przekaźnikami właściwości genotypowych obojga rodziców. Tą drogą mogą być przekazywane według zasad dziedziczenia wady wrodzone.

Mutacje genowe, a szczególnie genów określających cechy jakościowe, mogą być uwarunkowane: 1) zwiększonym natężeniem promieniowania jonizującego (wybuchy nuklearne, promieniowanie kosmiczne, promienie rentgenowskie), 2) działaniem związków chemicznych, 3) długotrwałym działaniem wysokiej temperatury na gonady męskie oraz innymi czynnikami zmniejszającymi wartości biologiczne przyszłych rodziców, a również utrzymaniem przy życiu mało wartościowych osobników, na co pozwala obecnie postęp medycyny, 4) wiekiem rodziców oraz kolejnością ciąży (np. u około 2% dzieci matek, które ukończyły 40 lat, występuje zespół Downa).

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
PRtęć i jej sole

Rtęć może przenikać w postaci par przez drogi oddechowe, w postaci maści przez skórę, jej związki — przez przewód pokarmowy.Objawy:...

Zamknij