Większość endokrynologów

Większość endokrynologów uważa, że terapia hormonalna jest uzasadniona tylko wtedy, gdy niedobór wzrostu jest uwarunkowany hormonalnie. W praktyce jednak lekarz musi brać pod uwagę fakt, że wszelkie niedobory wzrostu mogą powodować ciężkie kompleksy niższości i depresje psychiczne. W tych przypadkach może być potrzebne okresowe leczenie hormonalne ze względów psychologicznych, chociaż niedobór wzrostu nie jest uwarunkowany endokrynologicznie. Dobór dawki hormonu i czasokres leczenia trzeba uzależnić od spodziewanej reaktywności tkanek danego dziecka na podany hormon.

Zasadnicze leczenie schorzeń omawianych w tym rozdziale nie należy wprawdzie do pediatry, jednakże znajomość podstawowych wiadomości przynajmniej niektórych działów patologii narządów ruchu oraz zasad leczenia jest dla pediatry niezbędna. Do pediatry bowiem jako pierwszego lekarza zgłosi się matka z chorym dzieckiem i od jego decyzji często zależy, czy wada lub ichoroba narządów ruchu dziecka rozwinie się w nieodwracalne kalectwo, czy też da .się stłumić i usunąć w samym zaczątku. Do tego celu dąży szybko rozwijająca się w ostatnich latach profilaktyka schorzeń narządów ruchu. Wczesne rozpoznawanie, umożliwiające rychłe zastosowanie postępowania profilaktycznego lub rozpoczęcie właściwego leczenia, jest warunkiem osiągnięcia dobrych wyników.

Dlatego też główny nacisk położymy na opis pierwszych objawów chorobowych oraz podamy terminy rozpoczęcia leczenia. Z ogromnego działu patologii narządów ruchu wybrano i omówiono w tym rozdziale tylko te jednostki chorobowe, z którymi .pediatra spotyka się w swej. pracy.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stanu przedzwichnięciowy

W przypadku stanu przedzwichnięciowego wyczuwa się pod palcami przeskakiwanie w stawie, któremu nieraz towarzyszy wyraźny trzask. Badanie radiologiczne takich bioder...

Zamknij