WNĘTROSTWO

Jądra zstępują do moszny w 9 miesiącu życia płodowego, jeżeli to nie nastąpi, rozpoznajemy wnętrostwo. Przypuszcza się, że zstępowanie jąder odbywa się pod wpływem gonadotropin. Przyczyną wnętrostwa mogą być: pierwotny niedorozwój jądra, czynniki hormonalne (niedobór gonadotropin?), przyczyny mechaniczne (nieprawidłowa struktura kanału pachwinowego brak lub nieprawidłowy przyczep jądrowodu, skrócenie m. dźwigacza jądra, zbyt krótki nasieniowód, wady krezki jądra i inne). Jądro może się zatrzymać wzdłuż całej przestrzeni swego zstępowania — od nerki aż do moszny niekiedy ulega zboczeniu z prawidłowej drogi — powstaje wtedy tzw. przemieszczenie jądra (dystopia testis). Wnętrostwo (zwłaszcza jednostronne) powodują o wiele częściej czynniki mechaniczne niż hormonalne.

W prawidłowym jądrze, zatrzymanym w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym, tkanka śródmiąższowa rozwija się zwykle prawidłowo. Wyższa ciepłota nie sprzyja rozwojowi nabłonka nasiennego, który z czasem ulega zwyrodnieniu z następczą niepłodnością. Jądro, które nie zstąpiło, stosunkowo często staje się siedliskiem nowotworu złośliwego.

Często, przy pobieżnym badaniu, rozpoznaje się mylnie jako wnętrostwo przesunięcie jądra do kanału pachwinowego, spowodowane skurczem m. dźwigacza jądra. W tych wypadkach jądro daje się łatwo sprowadzić do moszny.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZABURZENIA ROZWOJOWE KOŃCZYN

Zniekształcenie palców. Palce nadliczbowe (ryc. 1-06) (poly- dactylia) są pospolitą wadą rozwojową rąk i stóp, powtarzającą się rodzinnie. Powstaje ona...

Zamknij