Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze

Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze, a więc na ciążę, poród i połóg nie ulega wątpliwości. W ciąży mięśniaki mogą się stać powodem poronienia z powodów czysto mechanicznych. Podczas porodu stanowią niekiedy przeszkodę w wydalaniu płodu. W czasie połogu, kiedy macica narażona jest na zakażenie, ulegają i one procesom gnilnym lub ropnym, jeżeli bakterie chorobotwórcze dostaną się do ich wr.ętrza. W przypadkach mięśniaków podśluzowych guz może ulec łatwo „czerwonej martwicy” lub wypchnięciu do pochwy wśród silnego krwawienia.

Jest jednak rzeczą powszechnie znaną, że kobiety cierpiące na mięśniaki macicy mogą również rodzić i to kilkakrotnie, nie wykazując żadnej nieprawidłowości. Główną rolę odgrywa tu umiejscowienie mięśniaka. W każdym razie mięśniaki śródścienne i podśluzowe wpływają znacznie gorzej na czynności rozrodcze kobiety niż podsurowicze.

Byłoby wielkim błędem uważać mięśniaki macicy za powód clo przerwania ciąży przez sztucznie wywołane poronienie lub nieczasowy poród. Biorąc jednak pod uwagę możliwość wystąpienia powikłań w czasie ciąży, porodu i połogu należy w tym okresie kontrolować zawsze stan pacjentki.

Poronienie, obumarcie mięśniaka lub jego zakażenie zdarzają się niezbyt często i zależą od umiejscowienia i ilości mięśniaków. Jest rzeczą zrozumiałą, że większa liczba mięśniaków w macicy oraz ich duże rozmiary wpływają niekorzystnie na utrzymanie ciąży. .

Trudno z góry przesądzać w czasie ciąży, czy mięśniak będzie stanowił przeszkodę porodową. W przypadkach mięśniaków szyjki nie da się zwykle tego uniknąć. Mięśniaki umiejscowione w dnie macicy rzadko kiedy są natomiast powodem utrudnienia wydalania płodu.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Mięśniówka macicy

Mięśniówka macicy zajmuje większą część tego narządu i składa się z wiązek mięśni gładkich połączonych pewną ilością tkanki łącznej, która...

Zamknij