Wpływy środowiska zewnętrznego na wzrost

Zarówno rozrost, jak i dojrzewanie dzieci zależą od czynników wewnątrz- i zewnątrzustr oj owych.

Czynnikami endogennymi, warunkującymi indywidualne różnice w rozwoju poszczególnych dzieci, są wrodzone możliwości rozwojowe i odczynowość tkanek na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne oraz stan morfotyczny i czynnościowy wszystkich narządów biorących udział w przemianie materii. Kierowniczą rolę pełnią układ nerwowy i hormonalny.

Wpływy środowiska zewnętrznego decydują ostatecznie o tym, czy rozwijający się ustrój wykorzysta optymalnie swe możliwości rozwojowe.

Najważniejszymi przyczynami nieprawidłowego wzrostu są: – 1) wrodzona nieprawidłowa odczynowość tkanek ustroju objawiająca się zwiększoną lub obniżoną możliwością wzrostu i podziału komórkowego. Przyczyną odmiennej odczynowości są prawdopodobnie zaburzenia enzymatyczne komórek. Zaliczamy tutaj tzw. karłowatość wrodzoną oraz rodzinny wzrost olbrzymi

– 2) wrodzone (rzadziej nabyte) zaburzenia kostno-chrzęstne, np. chon- drodystrofie, dysostozy

– 3) wrodzone (ewentualnie nabyte) nieprawidłowości układu nerwowego

– 4) zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych, szczególnie przysadki, tarczycy, gruczołów płciowych, nadnerczy

– 5) wrodzone zaburzenia przemiany materii, np. choroby śpichrzeniowe,-

– 6) zaburzenia trawienia i wchłaniania pokarmów widywane w celiakii, mucoviscidosis, wrodzonych wadach jelit

– 7) zaburzenia wydalania widywane we wrodzonych chorobach nerek (np. aminoacydurie) i przewlekłym kłębuszkowym zapaleniu nerek

– 8) zaburzenia utleniania tkanek w wrodzonych wadach serca i układu oddechowego, przepuklinach przeponowych

– 9) niedostateczne pod względem ilościowym czy jakościowym odżywienie, złe warunki mieszkaniowe, higieniczne, nadmierna praca.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rehabilitacja Warszawa – najlepsza opieka specjalistów

Rehabilitacja w Warszawie to najlepsza opieka specjalistów. Opieka specjalistów jest dla nas najważniejsza oraz dla naszych najbliższych, która ona dotyczy....

Zamknij