Wpuklenie się główek kości udowych

Wpuklenie się główek kości udowych. Przyczyną wrodzonego kręczu karku jest najczęściej uszkodzenie mięśnia sutkowo-obojęzykowego wskutek trudności porodowych lub niekorzystnego ułożenia płodu (torticollis myogenes). Zwykle stwierdza się zaraz po urodzeniu lub w pierwszych tygodniach życia wałowate zgrubienie mięśnia, będące wyrazem organizującego się krwiaka, lub, jak chcą inni, włóknistego zwyrodnienia mięśnia (guz noworodków, tumor neonatorum). Jeżeli tego zgrubienia nie stwierdza się, należy poszukiwać ewentualnych kostnych nieprawidłowości, jak np. zrost I kręgu szyjnego w odpowiednich rozmiarów poduszce odwodzącej Frejki lub w szynach specjalnych, np. Ortolaniego. Nawet wówczas, jeśli leczenie odwodzące,, zbyt późno rozpoczęte, nie osiąga już pełnego rezultatu — repozycji — stwarza ono jednak lepsze warunki do zabiegu operacyjnego, który wówczas staje się koniecznością.

Jeśli rozpoznanie choroby następuje po okresie niemowlęctwa, do- wyżej wymienionych objawów klinicznych dołączają się inne, a mianowicie: dziecko zaczyna chodzić z opóźnieniem, często dopiero w drugim

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zwichnięcie stawu biodrowego

Zwichnięcie stawu biodrowego (luxatio coxae congenita) jest najczęstszą postacią zwichnięć wrodzonych. Podłożem wady jest zawsze zaburzenie rozwojowe jednej z części...

Zamknij