ZABURZENIA ROZWOJOWE KRĘGOSŁUPA

Krąg tworzy się z 6 jąder kostnienia: 2 przednich, lewego i prawego — dla trzonu, 2 tylnych — dla tylnej części luku, 2 pośrednich — dla przedniej części luku i jego wyrostków, poprzecznego i stawowego. Harmonijny rozwój tych jąder oraz ich ostateczne zlanie się w jedną całość dają prawidłowo ukształtowany krąg. Zauważa się jednak odchylenia zarówno w sposobie rozrastania się jąder, jak i w procesie zlewania ich. Nieutworzenie się np. jednego jądra trzonu daje półkrąg — hemivertebra, który jest często przyczyną skrzywienia kręgosłupa, noszącego wówczas nazwę skrzywienia wrodzonego. Lewe i prawe jądro mogą nie zlewać się z sobą, pozostaje między nimi szczelina. Jeśli ma to miejsce w obrębie trzonu, mówimy

-0 rozszczepieniu trzonu (rachischisis anterior, spina biiida anterior) nie-domknięcie tylnych łuków zwiemy spina biiida posterior. Rozszczep ten często bywa ukryty — spina biiida occulta. Zdarza się on najczęściej w części lędźwiowej kręgosłupa może on nie dać żadnych objawów

– 1 bywa stwierdzany przypadkowo. -Czasem jednak moczenie nocne lub wady stóp (stopa wydrążona, stopa końsko-szpotawa) mają związek z rozszczepem. Nieraz na skórze nad częścią rozszczepioną kręgosłupa widać zagłębienie lub nieprawidłowe uwłosienie (ryc. 1-05), wymagające ewentualnych zabiegów kosmetycznych. Rozszczep z przepukliną oponową, oponowo-rdzeniową lub rdzeniową, p. str. 588. Poszczególne trzony kręgowe mogą rozwijać się w całości odmiennie, np. trzon nie osiąga normalnej wysokości, jest płaski — piatyspondylia — lub trzon rozwija się w całości, lecz pozostaje mały — mikrospondylia i cofa się z tego powodu w szeregu kręgów do tyłu. Powstaje z powodu tego zagięcie w miejscu niedorozwiniętego kręgu, dając obraz nadmiernego, trwałego wygięcia kręgosłupa do tyłu — hiperkyphosis — czasami spotykanego u dzieci i rozpoznawanego mylnie jako spondylitis. Wady kręgosłupa mogą składać się z różnych kombinacji zaburzeń rozwojowych, toteż niektóre są klinicznie mało widoczne i spostrzegane tylko w radiogramach. Niektóre jednak dają wyraźne skrzywienie kręgosłupa, które obejmujemy mianem wrodzonych skrzywień.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Seks a kultura w XIX i XX wieku

Szybkie zmiany w wielu dziedzinach kultury na przełomie XIX i XX wieku zrewolucjonizowały także sferę seksu (utożsamianą niejednokrotnie ze sferą...

Zamknij