ZABURZENIA ROZWOJOWE ZABURZENIA W KOSTNIENIU CZASZKI

Zaburzenia te często łączą się z innymi zmianami rozwojowymi kośćca, co wskazuje na powstawanie ich we wczesnym okresie życia płodowego.

Aciania i anencephalia — rozległe ubytki w kośćcu czaszki z zupełnym lub częściowym brakiem mózgu — zdarzają się u płodów niezdolnych do życia. Przedwczesne, bo niedługo po urodzeniu następujące skostnienie szwów czaszkowych — stenocephalia — daje różne obrazy kliniczne zależnie od tego, który ze szwów ulega zaburzeniu w kostnieniu. Głowa wieżowata — tuiricephalia — oraz głowa spiczasta ze szczytem nad eiemiączkiem — acrocephalia — należą do grupy oxycephalia i są wyrazem zamknięcia się szwów wieńcowych. Następstwem tego są zaburzenia wzroku i niedorozwój umysłowy. Wady te często łączą się z wysokim lub rozszczepionym podniebieniem. Nierzadko towarzyszą im wady rozwojowe, rąk, rzadziej i stóp. Czaszka wąska, łódkowato

-wydłużona — scaphocephalia — powstaje wskutek zamknięcia się szwu strzałkowego. Ta postać zniekształcenia zwykle łączy się z innymi wadami kośćca. Przyczyną szerokiego rozstawienia oczu — hyperteloris- mus — jest nieprawidłowy rozwój kości klinowej. Objaw ten bywa cechą rodzinną łączy się też nieraz z innymi zaburzeniami kośćca. Rozwój umysłowy jest często zahamowany, a w daleko posuniętych formach z reguły występuje utrudnienie czynności narządu wzroku.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wrodzone zniekształcenie stóp

Znaczne nieraz zniekształcenia kończyn są spowodowane brakiem zupełnym lub częściowym (aplasia) jednej kości (ryc. 1-09). Najczęściej spotyka się brak kości...

Zamknij