ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Ze względu na mogące istnieć wątpliwości opieramy się głównie w rozpoznaniu różnicowym na wyniku badania ginekologicznego, na stwierdzeniu istnienia lub też braku zmian w obrębie przydatków macicy (zgrubienie przydatków, guzy, bolesność ich itp.). Należy również wziąć pod uwagę pewne szczegóły badania podmiotowego i przedmiotowego, które czasami mogą okazać się bardzo pożyteczne. I tak według Sdlheima znamienną cechą rozpoznawczą przewlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego u kobiet jest zgrubienie więzadla krzyżowo-macicznego po stronie prawej, możliwe do stwierdzenia przez odbytnicę.

Pewną wartość rozpoznawczą ma również znamienna dla przewlekłego stanu zapalnego wyrostka – w wielu przypadkach – nadkwaśność żołądka, powodująca zaburzenia trawienne. Najlepsze wskazówki uzyskujemy jednak przez umiejętne wywiady. Chora powinna zawsze podać: a) czy nie cierpiała już kiedyś na zapalenie wyrostka robaczkowego, ewentualnie czy nie miała już jakich bólów po stronie prawej b) czy r.ie ma zaparcia stolca, które bardzo często towarzyszy przewlekłym – 294 stanom zapalnym wyrostka c) czy miesiączce, która była dawniej prawidłowa, nie towarzyszą od pewnego czasu bóle (jak to się zdarza niekiedy w przebiegu przewlekłego zapalenia wyrostka).

Jest rzeczą zrozumiałą, że wszelkie te wskazówki mogą okazać się jednak niewystarczające i że niekiedy, zwłaszcza w razie istnienia przewlekłej sprawy zapalnej w obrębie przydatków macicy i w wyrostku robaczkowym, rozpoznanie zostaje ustalone dopiero podczas operacji.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ingerencja czynników społecznych przy potrzebie seksualnej

A Kępiński idzie dość daleko w przypisywaniu aktywności seksualnej autonomii rozumianej jako brak zależności od woli, a uzależnienie od układu...

Zamknij