ZASADY LECZENIA ALERGII INSULINOWEJ

– 1. Samoistne ustąpienie. Jeżeli jest to możliwe, odczekanie 3-4 tygodni przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania.

– 2. Zmiana miejsca wstrzyknięcia, np. udo, brzuch, okolica łopatkowa, lub sposobu wstrzyknięcia, podskórnie na domięśniowo.

– 3. Zmiana insuliny wołowej na insulinę wieprzową.

– 4. Zmiana konwencjonalnych preparatów insuliny na preparaty wysoko oczyszczone wieprzowe lub ludzkie.

– 5. Doustne podanie leków przeciwuczuleniowych (np. Tavegyl).

– 6. Wstrzyknięcie związku przeciwhistaminowego (np. antystyny, łącznie z insuliną). .

– 7. Wykonanie śródskórnych testów z różnymi insulinami i z różnymi składnikami preparatu. Przestawienie na dobrze tolerowaną insulinę hamuje odczyny skórne na wszystkie rodzaje insuliny.

– 8. Odczulanie, Rozpocząć od ‚/moo j.m. krystalicznej (najlepiej wysoko oczyszczonej) insuliny w 0,1 m! izotonicznego roztworu chlorku sodowego podskórnie podwajać dawkę do 4 h przy wystąpieniu skórnego odczynu – dalsze leczenie dawkami o 1 stopień mniejszymi niż te, które wywołały odczyn alergiczny podczas odczulania.

Insulinooporność. Układ wyspowy trzustki wydziela w ciągu doby ok. 2 mg insuliny. Odpowiada to w przybliżeniu 40 j.m. ILość ta w pełni wystarcza do regulacji metabolizmu. U chorych na cukrzycę, leczonych insuliną, dobowe zapotrzebowanie na insulinę bardzo często przekracza tę wielkość wskutek insulinoopomości. Pojęcie insulinooporności należy rozumieć jako konieczność wstrzykiwania chorym na cukrzycę większej ilości insuliny aniżeli maksymalna jej ilość potrzebna do substytucji po całkowitej pankreatektomii, a więc 40 j,m./24 h. Tak zdefiniowana insulinooporność, chociaż rzeczywiście istniejąca, dotyczyłaby prawie wszystkich chorych i nie miałaby znaczenia wyróżniającego określony problem kliniczny. Z tego względu można arbitralnie ustalić, że do klinicznego ze-

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
DAWKOWANIE ATENOLOLU

Doustne podanie pojedynczej dawki atenololu w ilości 200 mg redukuje częstoskurcz wysiłkowy, przy czym największe działanie występuje po 3 h...

Zamknij