ŹRÓDŁA POWSTAWANIA I SYSTEMATYKA GONAD

W latach dwudziestych naszego stulecia znaleziono pierwsze źródło gonadotropin. Była nim przysadka. Następnie stwierdzono, że gonadotropi- ny mają budowę polipeptydową i drogą izolacji chemicznych ustalono, że w przysadce jest obecny nie jeden, ale 2 hormony pobudzające czynność gonad: folitropina (FSH) – hormon pobudzający wzrost pęcherzyka jajnikowego, czyli Graafa, i lutropina (LH) – hormon luteinizujący lub inaczej ICSH – hormon pobudzający gruczoł śródmiąższowy jądra.

Gonadotropowe wyciągi przysadki wykazują dużą aktywność (zarówno folitropina, jak i lutropina) i nazywane są skrótowo HPG (Human Pituitary Gonadotropin). Do dzisiaj stosowane są w badaniach hormonalnej kontroli gametogenezy u ludzi, ale nie są produkowane w skali przemysłowej.

Grupa włoskich badaczy na czele z Doninim [15] wykazała dużą aktywność gonadotropową moczu kobiet po przekwitaniu. Aktywność ta jest podobna do aktywności przysadkowej folitropiny i również przysadka okazała się jej źródłem. Wyciągi moczu kobiet po przekwitaniu wykazują bardzo niewielką aktywność lutropiny. Oczyszczone preparaty nazwano HMG (Human Menopausal Gonadotropin). Ostatnio uzyskano HMG bez aktywności lutropiny (czysta folitropina). Nie wiadomo jednak, czy ten postęp technologiczny będzie miał istotne znaczenie kliniczne. Preparaty HMG produkowane w skali przemysłowej są drogie i wskazane jako niezbędne do pobudzania gametogenezy u mężczyzn. Są stosowane rutynowo w niektórych przypadkach zaburzeń jajeczkowania.

Zdolność pobudzania czynności gonad wykazują także wyciągi moczu kobiet ciężarnych. Okazało się, że źródłem tej aktywności nie jest przysadka, a kosmówka łożyska. Oczyszczone preparaty noszą nazwę HCG (Human Chorionic Gonadotropin), ich aktywność biologiczna jest podobna do aktywności przysadkowej lutropiny i stąd znalazły szerokie zastosowanie kliniczne. Właściwości, immunobiologiczne są jednak różne od właściwości przysadkowej lutropiny.

Dużą aktywność gonadotropową wykazuje także surowica ciężarnych klaczy, a jej bezpośrednim źródłem jest endometriam. Biologicznie przypomina ona aktywność przysadkowej folitropiny. Preparaty nazwano PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin), ale ze względu na ich wysoką heterogenność immunologiczną w stosunku do gonadotropin ludzkich wycofano je z produkcji.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
WNĘTROSTWO

Jądra zstępują do moszny w 9 miesiącu życia płodowego, jeżeli to nie nastąpi, rozpoznajemy wnętrostwo. Przypuszcza się, że zstępowanie jąder...

Zamknij