ZWIĄŻKI Z GRUPY CYKLAMATÓW

Prace sugerujące zwiększoną zachorowalność na raka płuca u ludzi przyjmujących przez dłuższy czas fenobarbital nie uwzględniły wystarczająco czynnika palenia papierosów.

Związki z grupy cyklamatów, do których należy m.in. sacharyna, wykazują silne działanie promocyjne w rozwoju raków pęcherza moczowego u zwierząt uprzednio eksponowanych na kancerogeny [25], W związku z rozpowszechnionym spożywaniem sacharyny, szczególnie, chociaż nie wyłącznie przez chorych na cukrzycę, podjęto liczne badania kliniczno- -epidemiologiczne w celu analizy ewentualnych związków z zachorowalnością na raka pęcherza. Pewien wzrost ryzyka zachorowania na raka pęcherza, po co najmniej kilkuletnim okresie spożywania sacharyny, stwierdzono dotychczas jedynie w 2 grupach: u kobiet nie palących papierosów (ryzyko zachorowania w odpowiedniej grupie kontrolnej jest małe) oraz u mężczyzn palących dużo papierosów (wysokie ryzyko zachorowania w grupie kontrolnej) [35], Wyniki tych badań nie wykluczają więc hipotezy o słabym działaniu kancerogennym (lub promocyjnym) sacharyny, które ujawnia się jednak po wielu latach spożywania tej substancji [29],

W odniesieniu do niektórych grup leków rozważa się prawdopodobieństwo działania kancerogennego, przyjmując za przesłankę cechy ich budowy chemicznej ujawniające podobieństwo do związków o już .ustalonym działaniu rakotwórczym.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Objawy niedoboru kwasu foliowego

Niedobór kwasu foliowego i witaminy BIS. Kwas foliowy i witamina BI2 są koenzymami w reakcjach prowadzących do syntezy zasad puryno-...

Zamknij