Zwyrodnienie torbielkowate jajników

Zarówno jednak ten podział, jak i podział Seljego (1946), który oparty częściowo na morfologicznej budowie guzów, a częściowo na ich zdolności wytwarzania pewnych hormonów, są może zadowalające z punktu widzenia anatomopatologa lub endokrynologa, lecz nazbyt mało odpowiadające potrzebom przeciętnego lekarza praktyka. Mimo to jednak, uwzględnienie pewnych szczegółów podkreślonych przez Selyego, a odnoszących się zwłaszcza do rzadkich guzów o szczególnej budowie histologicznej uważam dziś za celowe, nawet w ramach podręcznika przeznaczonego dla lekarza ogólnego.

W podziale niżej podanym opieram się częściowo na piśmiennictwie ubiegłych lat kilkunastu, starając się w miarę możności włączyć podstawowe prace polskie, biorę jednak głównie pod uwagę tego rodzaju wytyczne dla klasyfikacji guzów jajnika, które by nie tylko miały znaczenie dydaktyczne, lecz uwzględniały także nowoczesne zapatrywania i nowoczesne mianownictwo. Rozróżniamy następujące guzy jajnika :

– a)Guzy nienowotworowe

– b)Guzy nowotworowe

GUZY NIENOWOTWOROWE

Zwyrodnienie torbielkowate jajników polega na występowaniu w nich drobnych wypełnionych jasnym płynem pęcherzyków o gładkich, cienkich ściankach. Wielkość tych pęcherzyków nie przekracza ziarna grochu, zwykle są znacznie mniejsze, zajmują cale utkanie jajnika, a ponieważ występują przeważnie w jego części korowej, na gładkiej powierzchni jajników pojawiają się nierówności i wzniesienia odpowiadające leżącym tuż pod nią torbielkom.

Występują one w rozmaitym wieku, nawet u noworodków i dziewczynek przed pokwitaniem. U kobiet płciowo dojrzałych nic zawsze powodują zaburzenia cyklu „miesięcznego (menorrhagiae).

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
PROGRAM ZAPOBIEGAWCZY

Przed ustaleniem programu działalności zapobiegawczej konieczne jest ustalenie celów bezpośrednich i odległych. Wynikają one przede wszystkim z dokładnego rozpoznania mechanizmów...

Zamknij